För vilka ändamål kommer dina personuppgifter att behandlas?

Genom att dela dina personuppgifter med oss  gör du det möjligt för oss och våra samarbetsparnters (alla nedan gemensamt kallade ”vi” eller ”oss”), att för uppfyllelse av avtalsenliga krav att 1. Förse dig med de tjänster du efterfrågar. 2 Tillmötesgå eventuella andra önskemål du kan ha och för vårt berättigade intresse att säkerställa kontinuitet i vår affärsverksamhet och garantera att våra kunder blir nöjda, 3. skicka relevant information om våra tjänster, 4. mäta resultaten av våra försäljnings-, servicemarknads- och marknadsföringstjänster eller 5. för att utföra kundnöjdhetsundersökningar.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi begränsar delningen av dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer. Sådan delning av uppgifter kan innebära att vissa uppgifter överförs till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, men vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de överförda uppgifterna skyddas på ett adekvat sätt.

Vilka rättigheter har du?

I förbindelse med ovan nämnda ändamål, har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter, eller att begära att dina personuppgifter ändras eller raderas. Du är också berättigad att invända mot hantering av dina personuppgifter eller begära begränsning. Dessutom har du rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat standardformat. Om du har någon sådan begäran eller vill klaga på hur vi (som leverantör) behandlar dina personuppgifter, skicka ett e-postmeddelande till gdpr@bilpoolen.nu

Om du har någon sådan begäran eller vill klaga på hur våra tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter, skicka ett e-postmeddelande till gdpr@bilpoolen.nu.

I tillägg till det ovanstående:

I de fall vi använder samtycke som grund för behandling, kan du alltid återkalla samtycket på den ovan nämnda e-postadressen.

Vi kan komma att ändra denna policy närsomhelst, men förändringar kommer inte att gälla retroaktivt.

Denna Policy uppdaterades senast den 25 maj 2018.