Uppsägning måste alltid ske skriftligt, muntliga uppsägningar gäller inte. Uppsägning mailas till [email protected] och om inte något önskat datum anges hanterar vi den som ett önskemål om omgående uppsägning. Notera att uppsägningstiden för privatpersoner alltid är en kalendermånad.