Samtliga våra bilar har en reserverad parkeringsplats, parkeringen ingår under hela din bokning. Övrig parkering bekostas av varje enskild medlem och betalas med egna medel, förslagsvis med app.

Observera att det är varje användares ansvar att alltid parkera bilen lagligt, det gäller även vid olycka eller om någon felparkerat på vår reserverade plats.